Decyzja wierzyciela o wszczęciu windykacji

Postaramy się  tym wpisie wyjaśnić, jak ważny jest czas działania i szybkość decyzji w podejmowaniu działań windykacyjnych.
Często z niewyjaśnionych powodów, firmy czekają ze zleceniem sprawy licząc na dobrowolną zapłatę. Niestety, im dłuższy czas oczekiwania, tym mniejsza szansa na odzyskanie należności.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient zwleka z decyzją o wdrożeniu windykacji, licząc na dobrowolny przelew od kontrahenta. Mimo upływu kolejnych tygodni, wpłaty nadal nie ma. Klient rozpoczyna poszukiwania firmy windykacyjnej i otrzymuje kilka ofert współpracy. Wciąż zwlekając z decyzją o podjęciu procedury windykacyjnej, naraża się na ewentualność zniknięcia dłużnika z rynku w dłuższej perspektywie lub nawet jego upadłości – pozbawiając się jednocześnie możliwości skutecznego odzyskania swoich należności.

Wcześniejsza decyzja o podjęciu windykacji mogłaby skutkować odzyskaniem w opisanym powyżej wypadku znacznej części wierzytelności w krótszym czasie, jednakże wymaga to świadomych i bezzwłocznych działań wierzycieli.

Bywa, że niektórzy zwlekają z podjęciem windykacji z uwagi na sam fakt konieczności poniesienia kosztu prowizji od odzyskanej należności i to bez względu na jego wysokość. Tego typu podejście „ekonomiczne” najczęściej kończy się niemożnością odzyskania należności od dłużnika czy to z uwagi na długi czas, jaki upływa pomiędzy terminem wymagalności faktury a bardzo późną decyzją o wszczęciu działań windykacyjnych i niewypłacalnością dłużnika, lub nawet przedawnieniem roszczenia.
Z powodów – nazwijmy to pseudo oszczędnościowych – zdarza się, że wierzyciel decyduje się na bardzo „budżetową” ofertę windykacji danej wierzytelności, gdzie decydującą rolę gra wysokości prowizji od odzyskanych pieniędzy. Wówczas wierzyciel wybiera ofertę z najniższą prowizją za efekt windykacji.
W takim przypadku zdarza się, że windykacja w danej sprawie nie będzie prowadzona przez profesjonalny podmiot od szeregu lat obecny na rynku, z wypracowanymi metodami działania oraz skutecznym zapleczem technicznym i osobowym. Krótki czas obecności firmy windykacyjnej na rynku, bardzo niskie prowizje oferowane na start w połączeniu z brakiem profesjonalizmu mogą wierzycielowi przynieść więcej szkody niż pożytku. Szkopuł w tym, że rynek obsługi wierzytelności jest w Polsce mocno rozdrobniony i niestety biorą w nim udział osoby czy podmioty oferujące windykację  bez doświadczenia, których jedyną kartą przetargową jest niska prowizja .

Sami wielokrotnie obsługujemy sprawy przekazane nam przez klientów po bezskutecznych działaniach windykacyjnych prowadzonych przez inne podmioty i niestety działania te nie dość, że nie przybliżyły wierzyciela do spłaty, lecz także powodowały nierzadko realne straty. Przywołajmy tu chociażby przedawnienie roszczenia w toku działań poprzedniej firmy windykacyjnej czy też skuteczne zepsucie opinii wierzyciela na rynku, konieczność ponoszenia wysokiego kosztu obsługi kredytu firmowego z uwagi na ryzyko całkowitej utraty płynności finansowej wskutek braku spłaty danego zadłużenia. Jedynym kryterium dla którego sprawa klienta była powierzona poprzedniej firmie, była niska prowizja, jednak z uwagi na nieprofesjonalną czyli ostatecznie nieskuteczną obsługę danej sprawy, spłaty należności nie było, zaś klient został z problemem.

Nieświadomość podmiotów gospodarczych co do terminów przedawnienia roszczeń jest bardzo często powodem wprowadzania ich firm w stan zachwianej płynności finansowej. Jest tu wiele do zrobienia dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie danym podmiotem, aby skutecznie informować pracowników o terminach przedawnienia roszczeń oraz o konsekwencjach z tym związanych.

Reasumując, czas podjęcia decyzji o wszczęciu windykacji jest kluczowy dla efektywnych działań windykacyjnych, zaś wybór podmiotu do obsługi sprawy windykacyjnej zawsze powinien opierać się na analizie nie tylko kryterium cenowego ale także zakresu działań oferowanych przez firmę windykacyjną. Czasem nie warto dla nieznacznie niższych kosztów ryzykować i narażać swojej firmy na być może nieodwracalne straty.

Nowa siedziba EuroWindykacji

mainheader

Informujemy, że z dniem 1 września 2014 EuroWindykacja EW COLLECTIONS Sp. z o.o. zmieniła siedzibę.

Nasze nowe dane kontaktowe są następujące:

EuroWindykacja
EW COLLECTIONS Sp. z o.o.

Racławicka Center B2
ul. Skarbowców 23a
53-025 Wrocław

Nasz nowy numer telefonu : 71 758 20 50

Zapraszamy do kontaktu także poprzez naszą witrynę internetową www.eurowindykacja.pl .

 

Nowe kancelarie partnerskie Eurowindykacji

W związku z dynamicznym rozwojem, Eurowindykacja poszerzyła swoją sieć kancelarii partnerskich, tym samym oferując swe usługi już w ponad 90 krajach świata. Wśród nowych kancelarii współpracujących z EuroWindykacją znajdują się kolejni Partnerzy m.in. w Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Rumunii, w Kuwejcie, Turcji i w Mongolii.

EuroWindykacja rozlicza w euro

W związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego z dniem 24.01.2009 usuwającą zasadę walutowości, polscy przedsiębiorcy będą mogli dokonywać rozliczeń w obrocie krajowym w walutach obcych, co ograniczy ryzyko różnic kursowych, a Klientom EuroWindykacji z uwagi na międzynarodowy charakter prowadzonych zleceń zdecydowanie ułatwi rozliczenie. Od 24 stycznia 2009 faktury w prowadzonych sprawach windykacji międzynarodowej wystawiane będą przez EuroWindykację także w walucie EUR, GBP lub USD.

Newsletter – 1 stycznia 2009

2 stycznia 2009

Od dnia 01.01.2009 obowiązuje nowa wersja umowy o świadczenie usług EuroWindykacji. Wprowadziliśmy kilka zmian w ślad za sugestiami naszych Klientów.
Standardowy czas trwania umowy windykacji międzynarodowej zmieniliśmy z 60 na 90 dni.
Na mocy postanowień nowej umowy EuroWindykacja będzie w pierwszej kolejności inkasować należności na swój rachunek bankowy, zaś prowizja będzie potrącana od tych wpłat dłużników, następnie zaś przesyłana do Wierzycieli w miesiącu następującym po miesiącu, w ktorym należność od dłużnika wpłynęła na rachunek EW COLLECTIONS SP. z o.o. – EuroWindykacji..
Również na uwagę zasługuje zapis dotyczący spraw spornych – w przypadku stwierdzenia na podstawie dokumentacji, że sprawa zlecona EuroWindykacji ma charakter sporny (nie załatwione przez wierzyciela reklamacje dłużnika, uzasadnione kontrroszczenie dłużnika wobec wierzyciela lub np. zatajenie przez klienta pewnych aspektów sprawy istotnych dla jej meritum), jak również w przypadku gdy roszczenie z innych powodów nie jest wymagalne, sprawa taka zostanie zamknięta w EuroWindykacji. Ewentualne dalsze postępowanie windykacyjne w sprawie spornej i udział EuroWindykacji w zakresie odzyskania roszczenia o charakterze spornym wymagać będzie uiszczenia opłaty manipulacyjnej, z uwagi na fakt, iż EuroWindykacja co do zasady nie zajmuje się windykacją należności spornych oraz niewymagalnych.
Okres karencji po zakończeniu sprawy wskutek upływu terminu obowiązywania umowy, podczas którego w przypadku wpłaty dłużnika wpłata taka jest rozumiana jako efekt działań EuroWindykacji, został zmieniony na 60 dni. Nie dotyczy to oczywiście spraw w toku egzekucji.
Więcej szczegółów w treści umowy.
Przypominamy, że EuroWindykacja wprowadziła także możliwość prowadzenia spraw sądowych za granicą z udziałem prawników z naszych kancelarii partnerskich. Każda sprawa do trybu sądowego jest analizowana i wyceniana indywidualnie, zaś klient otrzyma spis kosztów jakie należy poniesc z góry celem wszczęcia i przeprowadzenia sprawy sądowej za granicą wraz z informacją o decyzji co do zakwalifikowania sprawy do trybu sądowego. Należność za postępowanie sądowe za granicą klient reguluje na rachunek EuroWindykacji.

Członkostwo w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

Miło nam poinformować, że od września 2008 nasza firma jest członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Misją Dolnośląskiej Izby Gospodarczej jest pomoc podmiotom gospodarczym .

Podejmowane przez DIG działania będą skupione na niesieniu wysokojakościowej pomocy członkom i podmiotom zewnętrznym w obszarach ich aktywności gospodarczej oraz na integracji środowiska przedsiębiorców.

Windykacja w USA

EuroWindykacja podjęła współpracę z renomowaną kancelarią prawną na terenie Stanów Zjednoczonych zajmującą się m.in. windykacją wierzytelności od 1930 roku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom usługi windykacyjne w USA na najwyższym poziomie. Windykacja może być prowadzona we wszystkich 50 stanach oraz w dystrykcie stołecznym (D.C.).

Usługi windykacyjne w Bułgarii

EuroWindykacja dzięki podjęciu współpracy z kolejną kancelarią partnerską, oferuje od czerwca 2008 r. windykację należności także w Bułgarii (z opcją trybu sądowego). EuroWindykacja obejmuje swoim zasięgiem działania wszystkie kraje Europy, Stany Zjednoczone, Rosję, Australię, Azję i Bliski Wschód. W ostatnim kwartale do grona Partnerów Operacyjnych EuroWindykacji dołączyły kolejne kancelarie i firmy windykacyjne z Danii, Norwegii, Turcji, USA i Szwecji.